Tag: เปลี่ยนรหัสจีเมล

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Gmail ในคอมพิวเตอร์และมือถือ ทั้ง Android และ iPhone

"มีคนเพิ่งใช้รหัสผ่านของคุณเพื่อพยายามลงชื่อเข้าใช้บัญชี ซึ่ง Google ได้บล็อกบุคคลนั้นแล้ว แต่คุณควรตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้น" หากคุณได้รับ Email แจ้งเตือนนี้ ซึ่งการ Login นั่นไม่ใช้คุณที่เป็นคนกระทำหมายความว่า Google

Admin Admin