Tag: เที่ยวม่อนแจ่ม

18 ที่พักม่อนแจ่ม 2024 วิวสวย บรรยากาศดี สัมผัสลมหนาว ชมทะเลหมอก

ม่อนแจ่ม หนึ่งในที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเชียงใหม่ ที่ท่านจะได้สัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นบนสันเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,350 เมตร มีทะเลหมอกที่สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยทิวเขาที่สลับกันไกลจนสุดลูกหูลูกตา รวมทั้งแปลงการเกษตร โครงการหลวงหนองหอย ชมวิถีชีวิตของหมู่บ้านชาวม้ง ซึ่งการมาเที่ยวยังม่อนแจ่มนั้นจะให้ดีต้องมาเที่ยวแบบพักค้างคืนที่นี่ด้วย เพราะท่านจะได้สัมผัสลมหนาว

Admin Admin