Tag: ประกันบ้านน้ำท่วม

รวมประกันบ้าน ประกันอัคคีภัย ประกันน้ำท่วม คุ้มครองภัยจากธรรมชาติ และการโจรกรรม

การประกันอัคคีภัย คือ การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินต่างๆ ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็น สังหาริมทรัพย์ หรือ อสังหาริมทรัพย์ ทั้งทรัพย์สินที่มีรูปร่าง ที่อาจเกิดความสูญเสียหรือเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้เป็นหลัก แต่ก็มีการขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมได้อีก เช่นภัยธรรมชาติ

Admin Admin