Tag: ที่พักวังเวียง จำปาลาว

รีวิว 20 ที่พักวังเวียง 2024 ติดแม่น้ำ ที่สุดของบรรยากาศ ธรรมชาติของวังเวียง สปป.ลาว

วังเวียง เป็นเมืองท่องเที่ยวในแขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม นักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ชื่นชอบท่องเที่ยวแบบผจญภัยต้องไม่ผลาดที่นี่ ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น และเชื่อว่ามีหลายคนที่ได้ไปสัมผัสบรรยากาศของวังเวียงมาแล้ว และสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของวังเวียง คือ บลู ลากูน ธารน้ำที่มีสีฟ้าครามใสเหมือนน้ำทะเล

Admin Admin