Saturday, 6 March 2021

ฝากเงินธนาคารไหนดี? เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง บัญชีเงินฝากปลอดภาษี 2564


เชื่อว่าหลายๆ คนกำลังมองหาการลงทุนอะไรสักอย่างที่จะสามารถทำให้เงินเก็บที่มีอยู่เพิ่มพูนขึ้นมาได้ ซึ่งก็น่าจะดีกว่าเก็บไว้เฉยๆ แต่จะลงทุนอะไรถึงจะแน่ใจได้ว่าจะได้เงินที่เพิ่มขึ้น ไม่ใช่ว่าลงทุนไปแล้วเงินที่เก็บมาหายไปหรือขาดทุน ซึ่งแน่นอนว่าพูดถึงการลงทุนทุกอย่างล้วนมีความเสี่ยง แต่สำหรับ “เงินฝากปลอดภาษี” ที่เราจะพูดถึงวันนี้น่าจะเป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงน้อยที่สุดหรือไม่มีความเสี่ยงเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นการเปิดบัญชีเงินฝากที่เรียกว่า บัญชีเงินฝากปลอดภาษี หรือเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง กับธนาคารชั่นนำของไทย จะมีธนาคารไหนได้ดอกเบี้ยสูงๆบ้าง มาดูกัน

5 ธนาคารเงินฝากปลอดภาษี อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่ดีที่สุด 2564

ข้อมูลจาก: Gobear.com

▶ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ประเภท: เงินฝากประจำ = ดอกเบี้ย 1.80 ต่อปี

เงินฝากประจำสร้างหลักประกันที่มั่นคงในอนาคต สามารถเลือกระยะเวลาในการฝาก พร้อมรับผลตอบแทนสูง

ตัวอย่าง: ฝากเดือนละ 2,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 24 เดือน ดอกเบี้ยที่จะได้รับ 1,728 บาท

เงื่อนไขในการเปิดบัญชีเงินฝาก:

 • รับดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน
 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • เบิกถอนเงินจากบัญชีก่อนครบกำหนดฝาก ธนาคารคิดดอกเบี้ยตามที่กำหนด หากถอนก่อนกำหนดระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • มีระยะเวลาฝากเงินที่หลากหลาย
 • ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกัน
 • ใช้เป็นหลักฐานในการขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน

>> รายละเอียดเพิ่มเติม


▶ ธนาคารเกียรตินาคิน

ประเภท: บัญชีเงินฝากประจำ เคเค ฟรี 55 อัพ = ดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี

ฝากประจำเพื่อคนสูงวัย ให้ดอกเบี้ยรายเดือนไม่หักภาษี สัมผัสผลตอบแทนจากดอกเบี้ยสูงและแน่นอน ที่คุณเลือกฝากได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ กับบัญชีเงินฝากประจำสำหรับวัยใกล้เกษียณ

ตัวอย่าง: ฝากเดือนละ 2,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 24 เดือน ดอกเบี้ยที่จะได้รับ 1,680 บาท

เงื่อนไขในการเปิดบัญชี:

 • เป็นบัญชีฝากประจำสำหรับบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
 • ไม่หักภาษี*
 • เริ่มต้นเพียง 5,000 บาท
 • เหมาะกับวัยใกล้เกษียณ ที่ต้องการออมเงินแบบไม่หักภาษี และยังมีรายรับเป็นดอกเบี้ยรายเดือน

>> รายละเอียดเพิ่มเติม


▶ ธนาคารไอซีบีซี

ประเภท: เงินฝากประจำปลอดภาษี = ดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือนและ 36 เดือน ที่ให้คุณออมเงินได้อย่างสะดวกสบายเป็นประจำทุกเดือน พร้อมรับดอกเบี้ยอัตราพิเศษ โดยไม่เสียภาษีรายได้จากดอกเบี้ย

ตัวอย่าง: ฝากเดือนละ 2,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 24 เดือน ดอกเบี้ยที่จะได้รับ 1,680 บาท

เงื่อนไขการเปิดบัญชี:

 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยกรมสรรพากรเท่านั้น เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชี
 • ชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการได้รับดอกเบี้ย
 • เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
 • สามารถเลือกระยะเวลาฝาก และจำนวนเงินฝากต่อเดือนได้ 24 เดือน และ 36 เดือน

>> รายละเอียดเพิ่มเติม


▶ ธนาคารไทยเครดิต

ประเภท: บัญชีเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่เงินฝาก = ดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำเป็นประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาโดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละยอดเงินฝากให้ตามอัตราที่กำหนด ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงตลอดระยะเวลาการฝากในรูปแบบสมุดคู่ฝาก (Passbook) และสามารถเลือกระยะเวลาการฝากได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อผลตอบแทนที่ต้องการ

ตัวอย่าง: ฝากเดือนละ 2,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 24 เดือน ดอกเบี้ยที่จะได้รับ 1,632 บาท

เงื่อนไขการเปิดบัญชี:

 • สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท
 • การจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
 • กรณีที่ถอนก่อนครบกำหนดการฝาก ก่อนระยะเวลา 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • กรณีที่ถอนก่อนครบกำหนดการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยอัตราออมทรัพย์ ณ วันฝากเงินและหักภาษี ณ ที่จ่าย

>> รายละเอียดเพิ่มเติม


▶ ธนาคารกรุงศรี

ประเภท: เงินฝากประจำปลอดภาษี = ดอกเบี้ย 1.30% ต่อปี

เงินฝากประจำที่เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นออมเงิน หรือสร้างวินัยการออม เพื่อเป้าหมายคือเงินก้อนในอนาคต โดยเป็นการทยอยฝากเงินเป็นรายเดือน ขั้นต่ำเพียงเดือนละ 1,000 บาท

ตัวอย่าง: ฝากเดือนละ 2,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 24 เดือน ดอกเบี้ยที่จะได้รับ 1,248 บาท

เงื่อนไขการเปิดบัญชี:

 • ง่ายๆ แค่ฝากเงินจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่เปิดบัญชีเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ระยะเวลา 24 เดือน และ 36 เดือน สำหรับบุคคลธรรมดา
 • เริ่มต้นฝากเพียงเดือนละ 1,000 บาท
 • สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน) หรือสูงสุดไม่เกิน 16,000 บาท (สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน)
 • ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เสียภาษี
 • เพิ่มความสะดวกสบายในการฝากเงิน ด้วยบริการตั้งโอนเงินล่วงหน้าผ่าน KMA (Krungsri Mobile Application) หรือบริการโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝาก (Standing Instruction)
 • ผ่อนผันการขาดฝากไม่เกิน 2 งวด ตลอดระยะเวลาการฝาก

>> รายละเอียดเพิ่มเติม


สำหรับข้อมูลเงินฝากปลอดภาษี อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำข้างต้น เป็นข้อมูลของเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลจาก gobear.com หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะเปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษีกับธนาคารที่กล่าวมา หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกดดูได้ที่ลิงก์ ‘รายละเอียดเพิ่มเติม‘ ได้เลย