Sunday, 2 October 2022

Email สะกดแบบไหน? อีเมล หรือ อีเมล์ แบบไหนถูก


อีเมล สะกด

E-mail ย่อมาจาก EIectronic Mail ซึ่งแปลเป็นไทยก็คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถูกเรียกทับศัพท์ว่า “อีเมล” ไม่มี ล์ เนื่องจากเป็นการถอดทับศัพท์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ในภาษาอังกฤษมีตัวแอลตัวเดียว ภาษาไทยจึงมี ล เพียงตัวเดียว ซึ่งเชื่อว่าคงมีใครหลายๆ คนใช้ผิดจนกลายเป็นความเคยชินไปแล้ว

ดังนั้นจากข้อสงสัยที่ว่า “อีเมล” หรือ “อีเมล์” สะกดยังไง ที่ถูกต้องก็คือ “อีเมล” ไม่มีตัวการันต์บน ล.

โดยมีวิธีจำง่ายๆ คือตัวการันต์หรือเครื่องหมายทัณฑฆาต ในภาษาไทยไม่อ่านออกเสียงคำว่า “เมล์” จึงอ่านว่า เม เช่น รถเมล์ นั้นเอง

วิธีกู้รหัสอีเมล gamil ในกรณีที่จำไม่ได้

หัวข้อนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด?

กดดาวเพื่อให้คะแนน

คะแนนเฉลี่ย / 5. จำนวนโหวต:

คุณเป็นคนแรกที่ให้คะแนนหัวข้อนี้?

ขออภัยหากข้อมูลท่านได้รับไม่ถูกต้อง!

ช่วยแนะนำเราได้นะครับ!

ช่วยบอกสิ่งที่เราควรปรับปรุงได้เลย?

08 Aug 2019