Sunday, 2 October 2022

สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ 2565 กู้ซื้อบ้านธนาคารไหนดี?


เชื่อว่าทุกคนต่างอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง ซึ่งการตัดสินใจซื้อบ้านถือว่าเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของชีวิต เพราะนอกจากการเลือกที่จะลงหลักปักฐานแล้ว นี่อาจจะเป็นการซื้อ การจ่ายเงินหรือเป็นหนี้ ครั้งที่มากสุดในชีวิตคนเราเลยก็ว่าได้ และแน่นอนว่านอกจากการจะหาทำเล และบ้านที่ถูกใจแล้ว การเลือกสินเชื่อที่จะกู้มาซื้อบ้านก็สำคัญเช่นกัน ดังนั้นวันนี้ moohin.com จะมาแนะนำสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ ในปี 2565 นี้ว่ามีธนาคารไหนน่าสนใจบ้าง

แต่ก่อนที่จะไปดูสินเชื่อบ้านของแต่ละธนาคาร เราต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยบ้านก่อน เพราะจะเป็นตัวแปลสำคัญในการตัดสินใจเลือกขอสินเชื่อกับธนาคารนั้นๆ

ดอกเบี้ยบ้าน คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งจะใช้วิธีคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate) ที่มักอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำที่ธนาคารคิดจากลูกค้า ได้แก่

 • Minimum Loan Rate (MLR) คือ อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา
 • Minimum Overdraft Rate (MOR) คือ อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี
 • Minimum Retail Rate (MRR) คือ อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี

ธนาคาร

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก

MRR

วงเงินกู้สูงสุด

3.93%

6.15%

5 ล้านบาทต่อรายต่อหลักประกัน

2.75%

6.28%

500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท

2.55%

7.35%

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของราคาประเมิน

5.90%

5.97%

วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย

3.97%

6.05%

ได้วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน

2.49%

7.35%

วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน

3.30%

6.72%

วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมิน

โครงการบ้าน ธอส.เพื่อคุณ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) : อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.93%

โครงการบ้าน ธอส.เพื่อคุณ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร ด้วยวงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อรายต่อหลักประกัน พร้อมกับดอกเบี้ยอัตราพิเศษเพียง 3.15% ในปีแรก และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเพียง 3.93%

*ยื่นคำขอกู้เงินและทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565

วงเงินโครงการบ้าน ธอส.เพื่อคุณ

 • อนุมัติวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อรายต่อหลักประกัน

ระยะเวลาในการผ่อนชำระ

 • ไม่น้อยกว่า 4 ปีและไม่เกิน 40 ปี โดยอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนต้องไม่เกิน 70 ปี

อัตราดอกเบี้ย

ปี

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

ปีที่ 1

3.15%

ปีที่ 2

MRR-2.25% ต่อปี

ปีที่ 3

MRR-1.40% ต่อปี

ปีที่ 4 จนถึงครบสัญญา

MRR-0.75% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ธอส.

 • อัตราดอกเบี้ย MRR = 6.150
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้ = 13.50

คุณสมบัติของผู้กู้

 • มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน
 • ไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธอส. และสถาบันการเงินอื่น

เอกสารที่ใช้ในการยื่นกู้

 • เอกสารส่วนบุคคล เช่น
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • เอกสารทางการเงิน เช่น
  • ใบรับรองเงินเดือน
  • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือน
  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง
 • เอกสารหลักประกัน เช่น
  • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อ
  • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน
  • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน

โดยสินเชื่อโครงการบ้าน ธอส.เพื่อคุณ จะมีกำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: โครงการบ้าน ธอส.เพื่อคุณ


สินเชื่อบ้านใหม่ บ้านมือสอง (ธนาคารทหารไทยธนชาต) : อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.75%

สินเชื่อทีทีบีธนชาต สำหรับผู้ที่ต้องการกู้ซื้อบ้านใหม่ หรือบ้านมือสอง ด้วยวงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท ด้วยระยะเวลาในการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 35 ปี พิเศษ! ดอกเบี้ยเลี่ย 3 ปีแรกเพียง 2.75% ต่อปีเท่านั้น แจ้งผลการอนุมัติภายใน 5 – 7 วันทำการ

วงเงินอนุมัติสินเชื่อทีทีบี

 • ขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • สูงสุดถึง 35 ปี และอายุผู้กู้รวมระยะผ่อน แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านใหม่

 • MRR (อัตราดอกเบี้ยลูกค้า รายย่อยชั้นดี) = 6.28% ต่อปี (มีผลบังคับใช้วันที่ 17 มิถุนายน 2564)

คุณสมบัติของผู้กู้

พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

 • มีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
 • อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี
 • ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป

ธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ

 • มีรายได้ต่อเดือน 50,000 บาท ขึ้นไป
 • อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี
 • ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)

เอกสารที่ใช้ในการยื่นกู้

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า หรือสำเนา นส. 3 ก ทุกหน้า
 • สำเนาใบจอง หรือ สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย

เอกสารสำหรับผู้กู้หลัก / ผู้กู้ร่วม

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: สินเชื่อทีทีบี บ้านใหม่ บ้านมือสอง


สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.55%

สินเชื่อบ้านแสนสบาย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อให้ท่านนำสินเชื่อไปจัดหาที่อยู่อาศัยตามใจท่าน ด้วยเงื่อนไขสุดพิเศษ วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของราคาซื้อขายดอกเบี้ยถูกใจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มีให้เลือกหลากหลาย ระยะเวลากู้สูงสุดถึง 40 ปี

วงเงินอนุมัติสินเชื่อ

 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.350
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี MRR = 7.35% (ณ 1 เม.ย. 64)

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้กู้, ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ (ผู้กู้และคู่สมรส)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้และคู่สมรส)
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส/ ใบหย่า/ ใบมรณบัตร/ ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

ผู้ที่มีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุดหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
 • หลักฐานแสดงรายได้พิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)

ธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ ใบทะเบียนการค้า
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น
 • สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
 • ใบภ.พ.30 พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)

เอกสารทางด้านหลักประกัน

 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ท.ด.13) หนังสือให้ที่ดิน (ท.ด.14)
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)
 • แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์


สินเชื่อบ้าน (ธนาคารกสิกรไทย) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 5.90%

สินเชื่อบ้าน จากธนาคารกสิกรไทย ที่ครอบคุมทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์, อาคารพาณิชย์, ห้องชุด, ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน หรือจะต่อเติมที่อยู่อาศัย ก็สามารถกู้ได้กู้ได้แบบสบายๆ ด้วยดอกเบี้ยสุดพิเศษ และระยะเวลาผ่อนสูงสุด 30 ปี

วงเงินอนุมัติสินเชื่อ

 • กรณีกู้ซื้อบ้านใหม่หรือบ้านมือสอง วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย
 • กรณีกู้ปลูกสร้างบ้าน วงเงินให้กู้ไม่เกิน 100% ของราคาค่าก่อสร้าง

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ย MRR = 5.97% (ประกาศ ณ วันที่ 22 พ.ค. 63)

คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อ

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีรายได้สุทธิตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ (ทั้งผู้กู้หลัก / ร่วม)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
 • กรณีสมรสจดทะเบียน – สำเนาทะเบียนสมรส
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน – หนังสือยืนยันสถานภาพสมรสจากลูกค้า หรือสำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
 • กรณีการหย่า – ใบสำคัญการหย่า หรือใบแจ้งความเลิกร้างกับคู่สมรส หรือใบมรณะบัตรคู่สมรส

เอกสารการเงิน

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
 • และเอกสารอื่นๆ กดเข้าไปดูได้ที่รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: สินเชื่อบ้าน ธนาคารกสิกรไทย


สินเชื่อบ้านกรุงศรี เพื่อที่อยู่อาศัย (ธนาคารกรุงศรี) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.97%

สำหรับท่านที่กำลังวางแผนจะซื้อบ้านใหม่หรือบ้านมือสอง ประกอบกับกำลังหาสินเชื่อและอยู่ในช่วงของการพิจารณา สินเชื่อจากธนาคารกรุงศรีคือคำตอบที่ใช่สำหรับคุณ ได้วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ อนุมัติเร็ว และผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี

วงเงินอนุมัติสินเชื่อ

 • ได้วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ย MRR = 6.05% ต่อปี (ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 63)
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อ

 • อายุ 20-65 ปี มีสัญชาติไทย
 • พนักงานประจำ มีอายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและประกอบธุรกิจมาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ และสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ได้

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้ (บุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ)

 • หนังสือรับรองการทำงาน หรือสำเนาสลิปเงินเดือน (ฉบับล่าสุด)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (50 ทวิ และ ภงด.90/91)

เอกสารทางด้านหลักประกัน

 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการจ่ายชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)

และเอกสารอื่นๆ กดเข้าไปดูได้ที่รายละเอียดเพิ่มเติม: สินเชื่อบ้านกรุงศรี


สินเชื่อบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู (ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.49%

สินเชื่อบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู ซื้อบ้าน หรือปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัว เพียงแค่เป็นพนักงานเงินเดือนที่มีรายได้ 50,000 บาทขึ้นไปก็สามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้ หรือมากกว่า 10,000 บาทก็สามารถกู้ร่วมได้เช่นกัน พร้อมกับดอกเบี้ยที่สุดแสนพิเศษด้วยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเพีงแค่ 2.49%

วงเงินอนุมัติสินเชื่อ

 • ได้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • สำหรับพนักงานประจำ รายได้ 15,000 บาท หรือ เจ้าของกิจการ รายได้ 30,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.35% (ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564)

คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อ

 • อายุ 21-62 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 65 ปี)
 • สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
 • พนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ
 • อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

เอกสารส่วนตัว

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ สำเนาบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

 • สลิปเงินเดือน (สำเนา/ ต้นฉบับ)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกัน

เอกสารหลักประกัน

 • กรณีขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน
  • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า/ สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
  • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/สำเนาใบจอง/สำเนาใบเสนอราคา
 • กรณีขอสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเอง
  • สำเนาแบบแปลนการก่อสร้าง, สัญญาก่อสร้าง, ใบยื่นขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน, ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน (สามารถยื่นภายหลังได้ไม่เกินวันที่จดจำนอง)

และเอกสารอื่นๆ กดเข้าไปดูได้ที่รายละเอียดเพิ่มเติม: สินเชื่อบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู


สินเชื่อบ้าน ธนาคารทิสโก้ : อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.30%

สินเชื่อสำหรับคนอยากมีบ้าน ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และห้องชุดพักอาศัยให้วงเงินกู้สินเชื่อบ้านขั้นต่ำ 700,000 บาท สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน เลือกผ่อนค่างวดแบบเท่ากันตลอดระยะเวลาการกู้ หรือผ่อนแบบขั้นบันได ให้อิสระในการชำระเงินเกินค่างวดได้ไม่จำกัด และปิดบัญชีด้วยเงินสดได้ตามความต้องการ พิเศษอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.30%

วงเงินอนุมัติสินเชื่อทีเอ็มบี

 • ขั้นต่ำ 700,000 บาท สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 30 ปี

ตัวอย่างการชำระอัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ย MRR = 6.725% (ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564)

คุณสมบัติของผู้กู้

 • อายุ 21-60 ปี มีสัญชาติไทย (ระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)
 • พนักงานประจำ อายุงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี, ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • หลักประกันเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม

เอกสารที่ใช้ในการยื่นกู้

เอกสารทางด้านข้อมูลบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • ใบรับรองเงินเดือน และ สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3-6 เดือน
 • สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี (50 ทวิ / ภ.ง.ด.90)
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว)

เอกสารทางด้านข้อมูลหลักประกัน

 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: สินเชื่อบ้าน ธนาคารทิสโก้


โดยทั่วไปแล้วการกู้สินเชื่อบ้านจะมาพร้อมกับประกันสินเชื่อบ้าน MRTA ซึ่งผู้กู้จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้ จำเป็นต้องทำประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้านไหม? ประกันสินเชื่อบ้าน MRTA คืออะไร? สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ >> ประกันสินเชื่อบ้าน MRTA

 

หัวข้อนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด?

กดดาวเพื่อให้คะแนน

คะแนนเฉลี่ย / 5. จำนวนโหวต:

คุณเป็นคนแรกที่ให้คะแนนหัวข้อนี้?

ขออภัยหากข้อมูลท่านได้รับไม่ถูกต้อง!

ช่วยแนะนำเราได้นะครับ!

ช่วยบอกสิ่งที่เราควรปรับปรุงได้เลย?