Thursday, 1 December 2022

วิธีตรวจสอบ แหล่งเงินกู้ออนไลน์ เช็คง่ายๆ กู้ยังไงไม่ให้โดนหลอก!


จากภาวะเศรษฐกิจของไทยที่อยู่ในช่วงล็อกดาวน์จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การทำมาหากินยากลำบาก หลายคนก็ต้องการที่จะกู้เงินเพื่อนำมาหมุนเวียนใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน แต่สำหรับคนที่ไม่ได้มีงานประจำหรือมีรายได้ประจำในแต่ละเดือนที่แน่นอนแล้ว การที่จะไปยื่นกู้กับสถาบันการเงินก็ยากหน่อยทำให้ต้องหันมาพึ่งแหล่งเงินกู้ออนไลน์

ซึ่งแน่นอนว่าการกู้เงินออนไลน์ มักมีความเสี่ยงว่าจะเชื่อถือได้ไหม จะได้เงินจริงหรือเปล่า รวมทั้งดอกเบี้ยที่สูงเกินจริง ดังนั้นวันนี้ moohin.com จะมาแนะนำวิธีตรวจสอบ แหล่งปล่อยเงินกู้ออนไลน์ 2021 เช็คได้ง่ายๆ ผ่านระบบ BOT License Check ของธนาคารแห่งประเทศไทยดังนี้

ตรวจสอบแหล่งปล่อยเงินกู้ออนไลน์

ตัวอย่าง พิมพ์ ชื่อ-นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล หรือเลขที่อ้างอิง ที่ต้องการค้นหา (ภาษาไทย)

ซึ่งหากบริษัท, บุคคล หรือนิติบุคคล อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ก็จะมีวันที่ที่ได้รับอนุญาต/ใบขึ้นทะเบียน ปรากฎในระบบนี้

BOT License Check คือ ระบบการตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตหรือใบขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น P-Loan, Nano Finance, e-Money โดยผู้ค้นหาสามารถดาวน์โหลดหนังสือแสดงผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานได้

ซึ่งแน่นอนว่าสถาบันการเงิน, บริษัท, บุคคล หรือนิติบุคคล ที่มีรายชื่อได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทยย่อมเป็นแหล่งเงินกู้ที่ปลอดภัย แต่ก็ยังมีอีกหลายๆ แห่งที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือมีข้อมูลอยู่ในระบบ BOT License Check ดังนั้นควรตรวจสอบและศึกษาข้อมูลของเงื่อนไขด้วยตัวเองให้ดีด้วย

  • ต้องไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าดำเนินการ ค่าเดินเอกสาร ค่ามัดจำ ค่าธรรมเนียม ค่าแสดงตัวตน ถึงแม้จะมีการบอกว่าจะคืนเงินส่วนนี้ให้ภายหลังก็ตาม
  • อัตราดอกเบี้ยต้องมีการเปิดเผยอย่างชัดเจน มีการแสดงเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.75% ต่อเดือน หรือไม่เกิน 33% ต่อปี ถ้าเกินจากนี้ควรหลีกเลี้ยง
  • แหล่งเงินกู้ต้องแสดงหลักฐานความน่าเชื่อถือ หากเป็นรูปแบบบริษัทก็ต้องมีการจดทะเบียนตรวจสอบได้ หากเป็นนิติบุคคลก็ต้องมีเอกสารแสดงตน

การกู้ยืมเงินออนไลน์ทุกครั้งควรบันทึกหลักฐาน รวมถึงการทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต ทุกขั้นตอนไว้ด้วยจนกว่าจะมีการชำระคืนเสร็จสิ้น เพราะหากมีปัญหาเกิดขึ้นจะได้มีหลักฐานในการดำเนินคดีหรือแจ้งความต่อไป

หัวข้อนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด?

กดดาวเพื่อให้คะแนน

คะแนนเฉลี่ย / 5. จำนวนโหวต:

คุณเป็นคนแรกที่ให้คะแนนหัวข้อนี้?

ขออภัยหากข้อมูลท่านได้รับไม่ถูกต้อง!

ช่วยแนะนำเราได้นะครับ!

ช่วยบอกสิ่งที่เราควรปรับปรุงได้เลย?