Sunday, 2 October 2022

ยืมเงินผ่านแอป Wealthi Techfin (เวลธ์ติ) ยืมง่าย ได้เงินจริง 2022


WEALTHI สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ช่วยให้คุณเข้าถึงสินเชื่อที่มีต้นทุนต่ำลง และช่วยวางแผนการลดภาระหนี้ ให้วงเงินสูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (EFFECTIVE RATE) ร้อยละ 15-36 ต่อปี อนุมัติไวอนุมัติเบื้องต้นใน 5 นาที และรอรับเงินภายใน 48 ชั่วโมง เชื่อถือได้ 100% เพราะได้รับใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์จากกระทรวงการคลัง

โดยเวลธ์ติ มีรูปแบบการให้บริการยืมเงินผ่านแอป Wealthi ที่ง่ายและสะดวก ไม่ต้องเดินทางมาธนาคารให้เสียเวลา ทำทุกขั้นตอนผ่านแอปฯ ทั้งกรอกข้อมูล อัปโหลดเอกสาร รู้ผลการพิจารณา เงินเข้า และรับชำระเงินผ่านแอป Wealthi ทั้งหมด หากสนใจกู้ยืมเงินกับเวลธ์ติสามารถทำได้ดังนี้

วิธีการขอสินเชื่อเวลธ์ติ

 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น WEALTHI จาก Play Store
 • จากนั้นกรอกข้อมูลเบื่องต้นในแอป Wealthi เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
 • หากผ่านการพิจารณาแล้ว จะต้องทำการส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ด้วยการอัปโหลดเอกสารผ่านแอพ
 • หากเอกสารที่อัปโหลดมาครบถ้วน คุณจะได้รับสินเชื่อภายใน 48 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการกู้ผ่านแอป Wealthi

 • กู้ได้ทั้งพนักงานที่มีรายได้ประจำ และอาชีพอิสระ
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สัญชาติไทย (ระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี)
 • มีที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
 • มีโทรศัพท์ที่ใช้ระบบแอนดรอยด์ และต้องมีบัญชีเฟสบุ๊ค

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมหากคุณได้รับการอนุมัติ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี ที่มีเลขบัญชีและชื่อเจ้าของบัญชี สำหรับใช้ในการรับเงิน

วงเงินกู้ในการให้กู้ Wealthi

วงเงินเริ่มต้นที่ 500 บาท และจะปรับเพิ่มขึ้นตามประวัติการชำระเงินที่ดี สูงสุด 50,000 บาท โดยพิจารณาให้กู้ตามความสามารถในการชำระหนี้

ตัวอย่างการคำนวณสินเชื่อ Wealthi

กรณีกู้เงินในวันที่ 1 ม.ค. และชำระคืนทุก 31 วัน
วันที่ 1 ม.ค. ได้รับเงิน จำนวน 500 บาท
วันที่ 1 ก.พ. จำนวนวันที่คิดดอกเบี้ย 31 วัน จะเกิดดอกเบี้ย 15.29 บาท หากชำระเงิน 262 บาท จะเหลือยอดเงินต้นคงค้าง 253.29 บาท
วันที่ 1 มี.ค. จำนวนวันที่คิดดอกเบี้ย 31 วัน จะเกิดดอกเบี้ย 7.74 บาท หากชำระเงิน 261 บาท จะเหลือยอดเงินต้นคงค้าง 0 บาท
โดยรวมแล้วเสียดอกเบี้ยทั้งสิ้น 23.03 บาท จากยอดเงินต้น 500 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตรา APR: 27.12% ต่อปี

ดาวน์โหลดแอป : Wealthi

หัวข้อนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด?

กดดาวเพื่อให้คะแนน

คะแนนเฉลี่ย / 5. จำนวนโหวต:

คุณเป็นคนแรกที่ให้คะแนนหัวข้อนี้?

ขออภัยหากข้อมูลท่านได้รับไม่ถูกต้อง!

ช่วยแนะนำเราได้นะครับ!

ช่วยบอกสิ่งที่เราควรปรับปรุงได้เลย?