Wednesday, 23 June 2021

ประกันสินเชื่อบ้าน MRTA คืออะไร? จำเป็นต้องทำประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้านไหม?


สำหรับคนที่กำลังจะซื้อบ้านหลังแรกด้วยวิธีการยื่นขอสินเชื่อจากธนาคาร ซึ่งสินเชื่อเหล่านั้นจะมีประกันพ่วงมาด้วยนั้นก็คือ “ประกันสินเชื่อบ้าน MRTA” ซึ่งเราจะเลือกรับประกันตัวนี้หรือไม่รับก็ได้ซึ่งหากรับก็จะได้ดอกเบี้ยที่ถูกลงด้วย

และเชื่อว่าหลายๆ คนยังคงสงสัยอยู่ว่าตัวประกันสินเชื่อบ้าน MRTA คืออะไร จำเป็นต้องซื้อหรือไม่ แล้วมีข้อดียังไง วันนี้ moohin.com จะพามาทำความรู้จักกับประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้านว่าควรจะซื้อดีไหม

ประกันสินเชื่อบ้าน MRTA คืออะไร?

ประกันสินเชื่อบ้าน MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance) คือ การประกันชีวิตรูปแบบหนึ่ง แต่เพิ่มเติมที่จากเป็นประกันชีวิตเป็นประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกันความเสี่ยงทั้งผู้กู้และทางสถาบันการเงินที่ให้กู้ด้วย

แล้วมีความแตกต่างกันยังไง? ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการทำประกันชีวิตผู้ได้รับผลประโยชน์จะเป็นคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แต่ประกันสินเชื่อบ้าน ผู้ได้รับผลประโยชน์จะเป็น “ธนาคาร” เพื่อที่ทางธนาคารจะนำเงินก้อนนั้นมาหักลบปลดหนี้สินเชื่อบ้าน และบ้านก็จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้อีกที

โดยการเข้ามาช่วยคุ้มครองประกันสินเชื่อสำหรับบ้านของตัวผู้กู้เอง ในกรณีที่เกิดเหตุร้ายใดๆ ขึ้นกับตัวผู้กู้จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อร่างกายจนใช้งานไม่ได้หรือเสียชีวิตกระทั่งส่งผลต่อการผ่อนชำระ ภาระในการผ่อนชำระสินเชื่อบ้านจะได้ไม่ตกเป็นภาระของคนข้างหลัง เช่น พ่อ แม่ หรือคู่สมรส

ประกันสินเชื่อบ้าน แบ่งย่อยได้อีก 2 แบบด้วยกัน คือ

 1. คุ้มครองแบบลดหลั่น (คุ้มครองลดลงตามยอดหนี้ที่คงเหลือ)
 2. คุ้มครองแบบคงที่

สำหรับประกันสินเชื่อบ้าน MRTA ผู้กู้สามารถเลือกระยะเวลาคุ้มครองและเลือกความคุ้มครองวงเงินได้ เช่น คุ้มครองเต็มวงเงินตลอดระยะเวลากู้ ยกตัวเองเช่น วงเงินกู้ 3 ล้านบาทระยะเวลากู้ 30 ปี ก็จะได้รับความคุ้มครองเต็ม 3 ล้านบาท และเต็มระยะเวลา 30 ปี หรือถ้าหากความคุ้มครอง 70% ของวงเงินกู้และ 70% ของระยะเวลากู้ ก็จะได้รับความคุ้มครองวงเงิน 2.1 ล้านบาท เป็นเวลา 21 ปี

*ประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ (สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)

ประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน จำเป็นต้องทำไหม?

หากถามว่าประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน จำเป็นต้องซื้อหรือไม่? แน่นอนว่าคำว่าเงินประกันเชื่อว่าไม่มีใครอยากใช้เงินนี้แน่นอน แต่ก็ยังจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อที่จะให้คนที่คุณรักหรือครอบครัวไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ พีน้อง หรือคู่สมรส จะได้ไม่ต้องมาแบกภาระในกรณีที่คุณเกิดอุบัติเหตุ ทุพพลภาพ ไปจนถึงเสียชีวิต ซึ่งประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน ก็เหมือนกันกับประกันชีวิตตามที่กล่าวมา ดังนั้นเราจะมาวิเคราะห์กันว่าคนประเภทไหนบ้าง ที่ควรซื้อประกันสินเชื่อบ้าน และประเภทไหนไม่จำเป็นต้องทำ

ผู้ซื้อบ้านที่ควรทำประกันสินเชื่อบ้าน

 • เป็นบ้านหลังแรกและแบกรับภาระหนี้สินคนเดียว
 • ตั้งใจให้บ้านหลังนี้ เป็นทรัพย์สินให้กับลูกหลาน
 • วางแผนถึงความเสี่ยงในอนาคต ในกรณีที่ไม่สามารถผ่อนชำต่อได้
 • ไม่มีเงินเก็บ หรือเงินสำรองไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน

ผู้ซื้อบ้านที่ ไม่จำเป็นต้องทำประกันสินเชื่อบ้านก็ได้

 • มีบ้านหลายหลัง
 • มีคนให้ความช่วยเหลือในการผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน
 • คิดว่านำเงินที่จะซื้อประกันสินเชื่อบ้านไปลงทุนอื่นดีกว่า

ข้อดี – ข้อเสีย ของประกันสินเชื่อบ้าน

 • ข้อดีของการทำประกันสินเชื่อบ้าน
  สมมติว่าคุณประสบอุบัติเหตุ ถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทำงานประกอบอาชีพต่อได้ และไม่สามารถผ่อนชำระสินเชื่อบ้านต่อได้ ประกันสินเชื่อบ้านที่คุณได้ทำไว้ก็จะทำงานด้วยการนำเงินผลประโยชน์จากประกันมาปิดหนี้บ้าน ทำให้ไม่เสียบ้านไปถึงจะไม่สามารถผ่อนต่อได้ก็ตาม
 • ข้อเสียของการทำประกันสินเชื่อบ้าน
  อาจจะเสียเงินก้อนนี้โดยสูญเปล่า หากไม่มีอะไรเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน

ทั้งนี้ประกันสินเชื่อบ้าน MRTA สามารถทำการยกเลิกหรือเวนคืนประกันได้ หากในกรณีที่ปิดหนี้บ้านก่อนกำหนดก็สามารถติดต่อกับบริษัทประกันเพื่อขอเวนคืนประกันได้ และในกรณีที่เป็นการรีไฟแนนซ์บ้าน ก็สามารถเลือกที่จะเวนคืนประกัน หรือจะยังคงประกันเดิมไว้ก็ได้ความคุ้มครองยังคงมีอยู่โดยสามารถเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์จากธนาคารแห่งแรกเป็นธนาคารใหม่ได้อีกด้วย