Saturday, 31 July 2021

ลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน” รับส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางโดยเครื่องบิน


สำหรับ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เป็นโครงการที่จะกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

โดยโครงการนี้จะช่วยเหลือและสนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการจองที่พักเมื่อไปท่องเที่ยว สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “www.เราเที่ยวด้วยกัน.comได้ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 • จำนวนสิทธิที่พัก 5,000,000 สิทธิ
 • จำนวนสิทธิตั๋วเครื่องบิน 2,000,000 สิทธิ

ขั้นตอนการลงทะเบียน “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน” สำหรับประชาชน

 • กดเข้าไปที่เมนู “ลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชน”
 • จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียนรับสิทธิท่องเที่ยว” ตามภาพ
 • ให้กรอกข้อมูลส่วนให้ถูกต้องและครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียน”
 • ต่อมาท่านจะได้รับเลข OTP ส่งมายังเบอร์ที่ลงทะเบียนไว้
 • เมื่อกรอก OTP เรียบร้อยแล้ว ก็รอรับ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียน เป็นอันเรียบร้อย

เงื่อนไขและสิทธิที่จะได้รับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

ส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก

 • ส่วนลดค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
  จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน
 • เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้

ส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

 • คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ
 • จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out
 • คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

ค่าเดินทางโดยเครื่องบิน

 • ประชาชนที่เข้ามากรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง (แต่ไม่เกิน 10 สิทธิผู้โดยสารต่อประชาชน) ทั้งนี้เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อผู้โดยสาร
 • ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบิน และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึง check-in และ check-out ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทไปหรือกลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันจังหวัดที่จองโรงแรม (กรณีขึ้นลงคนละจังหวัดก็สามารถทำได้ กับเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม)
 • วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวัน check-in หรือ check-out โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใน 31 ตุลาคม 2563